Conjunctuurbeeld goed, maar iets minder

Het conjunctuurbeeld was eind februari iets minder gunstig dan eind januari. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt echter nog altijd in de fase van hoogconjunctuur. Alle indicatoren in de Conjunctuurklok, uitgezonderd het consumentenvertrouwen, presteren boven hun langjarige gemiddelde.

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2007 met 4,4 procent gegroeid. Dit is de hoogste groei in ruim 7 jaar. Het vierde kwartaal telde wel een werkdag meer dan vierde kwartaal van 2006. Na correctie voor werkdag- en seizoeneffecten was het volume van het bbp 1,2 procent groter dan in het derde kwartaal van 2007. Deze kwartaal-op-kwartaal-groei is de op één na hoogste in bijna vier jaar.

Het consumentenvertrouwen daalde fors in februari. De ondernemers in de industrie bleven goed gestemd. Bij de zakelijke dienstverleners overtrof het aantal ondernemers dat denkt in de komende drie maanden meer orders te ontvangen en een hogere omzet te boeken, ruimschoots het aantal dat een afname verwacht.

De kapitaalmarktrente is in januari uitgekomen op 4,1 procent. Dit is 0,2 procentpunt minder dan in december 2007. De inflatie is in januari iets gestegen en uitgekomen op 2,0 procent. De afzetprijzen van de industrie waren bijna 10 procent hoger dan in januari 2007. Dit is de grootste toename in ruim 7 jaar.

Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden is de werkloosheid in de periode november – januari verder gedaald. Het aantal vacatures bleef in het vierde kwartaal ongewijzigd op recordniveau. Het aantal uitzenduren nam toe, zij het dat het groeitempo verder afnam. De banengroei zette in het tweede kwartaal van 2007 versterkt door.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.