Rustige decembermaand voor export

Het volume van de uitvoer van goederen was in december bijna 4 procent groter dan in december 2006. Dit is de laagste groei in 2007. Het volume van de invoer nam in december met bijna 2 procent toe. Ook voor de invoer is dit het laagste groeicijfer in 2007. December had een ander feestdagenpatroon dan in 2006. Mogelijk heeft dit een verlagend effect gehad op de groei van de buitenlandse handel.

De in- en uitvoerprijzen waren respectievelijk 4 en 3 procent hoger dan in december 2006. Dit is mede het gevolg van hogere prijzen van aardolie en aardolieproducten.

De waarde van de uitvoer bedroeg 28,7 miljard euro. Dat is 7 procent meer dan in december 2006. De invoer was 6 procent hoger en kwam uit op 25,0 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg 3,7 miljard euro. Dat is 0,4 miljard euro meer dan in december 2006.

De waarde van de uitvoer naar EU-landen steeg iets minder dan die naar niet-EU-landen. De toename van de invoer uit EU-landen en niet-EU-landen was even hoog. De in- en uitvoer van minerale brandstoffen steeg sterk ten opzichte van december 2006.

In heel 2007 kwam het handelsoverschot uit op 41,4 miljard, het hoogste ooit gemeten. De uitvoer van goederen bereikte een waarde van 347,6 miljard euro. Dit is 9 procent hoger dan in 2006. De waarde van de invoer nam met 7 procent toe tot 306,2 miljard euro.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.