Lengte

De vragen over de lengte van personen zijn opgenomen  in de module Gezondheid van de CBS-enquête Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS). De analyses zijn gebaseerd op personen van 20 jaar en ouder. Jaarlijks betreft dit circa 7,5 duizend respondenten. Omdat de cijfers zijn gebaseerd op steekproefonderzoek hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge.