Werkzaam in het onderwijs

Het gaat om werknemers die werkzaam zijn in de bedrijfssector SBI 80 Onderwijs