Afgestudeerde leraren

Het gaat om studenten die gedurende een studiejaar in een voltijdopleiding zijn afgestudeerd in het hoger beroepsonderwijs in de SOI-sector 0 (algemeen, onderwijs). Deze groep bestaat voor 60-70 procent uit studenten voor leraar basisonderwijs (pabo). De overige 30-40 procent bestaat vooral uit lerarenopleidingen voortgezet onderwijs.