Uitvoer blijft het goed doen

Het volume van de uitvoer van goederen was in oktober, na correctie voor werkdageffecten, ruim 8 procent groter dan een jaar eerder. Dit is in lijn met de gemiddelde groei van het uitvoervolume in de eerste negen maanden van 2007. Het volume van de invoer nam in oktober met 1 procent toe. Dit is veel lager dan in de eerste negen maanden. Toen steeg de invoer gemiddeld met bijna 7 procent.

De in- en uitvoerprijzen waren respectievelijk 3 en 2 procent hoger dan in oktober 2006. Dit is mede het gevolg van hogere prijzen van aardolie en aardolieproducten.

In waarde bereikten de in- en uitvoer in oktober een record. Zowel de invoer als de uitvoer waren maar liefst 1,4 miljard euro hoger dan afgelopen maart, de vorige recordmaand. De waarde van de uitvoer bedroeg in oktober 32,0 miljard euro. Dat is 14 procent meer dan een jaar eerder. De invoer was 7 procent hoger en bedroeg 27,6 miljard euro. Hiermee kwam het handelsoverschot uit op 4,4 miljard euro. Dit is 1,9 miljard hoger dan in oktober 2006, maar wel een fractie lager dan het recordhandelsoverschot in maart dit jaar.

De waarde van de invoer uit EU-landen was 13 procent hoger, die uit niet-EU-landen maar 1 procent. Nederland voerde vooral meer chemische producten en voedingsmiddelen in. De uitvoer naar niet-EU-landen steeg 18 procent, die naar EU-landen 12 procent. De uitvoerwaarde van voedingsmiddelen, chemische producten, machines en transportmiddelen nam bovengemiddeld toe.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.