Werkloosheid verder gedaald

In de periode augustus-oktober 2007 waren gemiddeld 307 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,0 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 5,2 procent. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid daalde in het afgelopen halfjaar met gemiddeld ongeveer 5 duizend per maand. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Afname werklozen 5 duizend per maand

Gecorrigeerd voor seizoeneffecten kwam de werkloosheid in de periode augustus-oktober 2007 uit op 328 duizend personen, 3 duizend minder dan in de voorgaande driemaandsperiode. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het beter om de ontwikkeling over een langere periode te bekijken. In het afgelopen halfjaar is de werkloosheid met gemiddeld ongeveer 5 duizend per maand afgenomen. 

Steeds minder 45-plussers zijn werkloos

In de periode augustus-oktober 2007 was het totaal aantal werklozen 83 duizend lager dan een jaar eerder. Net als de jongeren en de 25-44-jarigen hebben ook de 45-plussers in het afgelopen jaar geprofiteerd van de gunstige situatie op de arbeidsmarkt. In de periode augustus-oktober 2007 daalde het werkloosheidspercentage onder 45-plussers tot 3,8 procent, dit is 1,0 procentpunt lager dan een jaar eerder.
De werkloosheid onder 45-plussers vertoont sinds de tweede helft van 2006 een dalende lijn. Bij jongeren en 25-44-jarigen zette de afname van de werkloosheid al eerder in.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.