Cao-loonstijging in derde kwartaal fors toegenomen

In het derde kwartaal 2007 zijn de cao-lonen met 2,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal bedroeg de cao-loonstijging nog 1,6 procent. De cao-loonstijging is hiermee weer op het niveau gekomen van geheel 2006.
Exclusief de bijzondere beloningen zijn de cao-lonen in het derde kwartaal met 2,2 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

Werkgeverspremies gelijk gebleven

De contractuele loonkostenstijging is in de eerste drie kwartalen van 2007 nagenoeg gelijk aan de cao-loonstijging. Dit houdt in dat het totaal van de werkgeverspremies vrijwel gelijk gebleven is aan dat van 2006. In 2006 was de stijging van de loonkosten maar de helft van de toename van het cao-loon. Dit kwam vooral door de lagere werkgeverspremies voor arbeidsongeschiktheid en (pre)pensioen in 2006 in vergelijking met 2005.

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten per kwartaal

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten per kwartaal

Grootste loonstijging bij vervoer en communicatie

De grootste stijging van het uurloon werd in het derde kwartaal van 2007 gemeten in de bedrijfstak vervoer en communicatie (2,6 procent). Ook  de financiële instellingen (2,5 procent) en het openbaar bestuur (2,4 procent) lieten een grote toename zien. In de bedrijfstak horeca werd de kleinste stijging gemeten. In deze bedrijfstak steeg het cao-loon met 1,2 procent.

Cao-loonstijging naar bedrijfstak

Cao-loonstijging naar bedrijfstak

Bijzondere beloningen in 2007 minder hoog

Bij het vergelijken van de cao-lonen inclusief en exclusief de bijzondere beloningen zijn er grote verschillen zichtbaar tussen 2006 en 2007. In 2006 bleek de cao-loonontwikkeling inclusief bijzondere beloningen in vrijwel alle bedrijfstakken hoger of even hoog uit te komen dan de cao-loonontwikkeling exclusief bijzondere beloningen. Dit kwam vooral naar voren bij de financiële instellingen en het openbaar bestuur. Een van de reden voor de stijging van de bijzondere beloningen was dat werkgevers zijn gaan bijdragen aan de levensloopregeling en ziektekosten.

In het derde kwartaal 2007 kwam de ontwikkeling van de cao-lonen inclusief bijzondere beloningen juist vaak lager uit dan de ontwikkeling van de cao-lonen exclusief bijzondere beloningen. Dit komt doordat de bijzondere beloningen in 2007 minder hoog zijn dan een jaar geleden. In de bouwnijverheid, het openbaar bestuur en de financiële instellingen volgde deze daling in het derde kwartaal 2007 op het jaar 2006 waarin de toename van de bijzondere beloningen groot was.

Monique Hartog

Bron: StatLine, Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2000=100)