Kosten natuur- en landschapsbeheer lopen terug

Een aangepaste versie van dit artikel is verschenen op 30 augustus 2007.

De kosten die in Nederland worden gemaakt voor natuur- en landschapsbeheer kwamen in 2005 uit op zo’n 880 miljoen euro. Daarmee liggen deze kosten 36 miljoen euro lager dan in 2003 en 70 miljoen euro lager dan in 2001.
De kosten die voor rekening van de overheid komen, liggen in deze periode vrijwel vast op een bedrag net boven de 500 miljoen euro. De daling van de kosten doet zich met name voor bij de particuliere natuurbeschermingsorganisaties (NBO’s). Zij gaven in 2005 28 miljoen euro minder uit dan in 2003. De activiteiten van de particuliere natuurbeschermingsorganisaties worden in belangrijke mate mogelijk gemaakt door bijdragen van huishoudens. In 2005 ging het om 135 miljoen euro. Dit bedrag komt onder andere uit contributies, giften, nalatenschappen en bijdragen uit loterijen.

Netto kosten natuur- en landschapsbeheer

Netto kosten natuur- en landschapsbeheer

Bron: StatLine, Kosten en financiering natuur- en landschapsbeheer