Werkloosheid Nederland laagste van de EU

In mei 2007 lag de seizoengecorrigeerde werkloosheid in de Europese Unie op 7,0 procent. Van alle 27 lidstaten had Nederland met 3,2 procent de laagste werkloosheid, gevolgd door Denemarken met 3,3 procent. De landen met de hoogste werkloosheid waren Slowakije en Polen. Daar was meer dan 10 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Werkloosheid in de EU-27, mei 2007

Werkloosheid in de EU-27, mei 2007

Jeugdwerkloosheid ook laagste in Nederland

Nederland had met 5,7 procent ook de laagste werkloosheid onder de jeugd (15-24 jaar). In de hele Europese Unie was 15,9 procent van de jeugdige beroepsbevolking werkloos. Ook in landen als Denemarken, Ierland en Oostenrijk was de werkloosheid onder de jongeren relatief laag. Andere landen zoals Griekenland, Polen, Frankrijk en Roemenië laten daarentegen een hoge jeugdwerkloosheid zien: meer dan 20 procent van de jeugdige beroepsbevolking was daar werkloos.

Jeugdwerkloosheid in de EU-27, mei 2007

Jeugdwerkloosheid in de EU-27, mei 2007

Werkloosheid onder vrouwen vaak hoger

In de meeste Europese landen zijn er relatief meer vrouwen op zoek naar werk dan mannen. In mei 2007 was in de EU 6,2 procent van de mannen werkloos tegenover 8,0 procent van de vrouwen. In zes lidstaten was de werkloosheid onder vrouwen echter lager dan onder mannen. Dit was het geval in Engeland, Ierland, Letland, Litouwen, Roemenië en Estland.

Werkloosheid in EU daalt

In de hele EU daalt de werkloosheid al sinds medio 2004. In mei 2007 waren 15,9 miljoen personen werkloos (niet voor seizoenen gecorrigeerd). Dat zijn er 2,3 miljoen minder dan een jaar eerder. Meer dan twee derde van de daling kwam voor rekening van Duitsland, Polen en Frankrijk. Het aantal werklozen daalde in vrijwel alle EU lidstaten, behalve in Hongarije, Portugal en Roemenië. Daar nam de werkloosheid het afgelopen jaar juist toe.

Aantal werklozen in de EU-27

Aantal werklozen in de EU-27

Diana Janjetovic en Bart Nauta

Bron: Eurostat