Flink meer te besteden voor huishoudens in 2006

Het beschikbaar inkomen van de Nederlandse huishoudens is in 2006 met bijna 4 procent gegroeid. In 2005 nam dat nog met 0,6 procent af. Het beschikbaar inkomen van huishoudens is gecorrigeerd voor prijsstijgingen en wijzigingen in het zorgstelsel. Meer banen en goed presterende zelfstandigen zijn de belangrijkste oorzaken van de groei in 2006. Huishoudens gaven iets meer uit dan er binnenkwam, zodat hun besparingen opnieuw negatief waren. Dit blijkt uit de nieuwste jaargegevens van het CBS over de Nederlandse economie.

Inkomen huishoudens bijna 4 procent hoger

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens nam in 2006 met 3,7 procent toe. De consumptie van huishoudens was 2,7 procent hoger dan een jaar eerder. Ze hebben vooral meer besteed aan duurzame consumptiegoederen. Huishoudens gaven 6 miljard meer uit dan ze ontvingen. Een jaar eerder was dat nog 8 miljard. Huishoudens hadden in 2006 voor het vierde jaar op rij negatieve besparingen.

Meer inkomen uit arbeid en uit ondernemerswinst

Loon is de belangrijkste inkomensbron van huishoudens. De totale loonsom steeg in 2006 met 3,9 procent. Dit is voor ruim de helft toe te schrijven aan hogere lonen en voor bijna de helft aan een flinke banengroei. Ook de zelfstandige ondernemers leverden een stevige bijdrage aan de inkomensgroei van huishoudens.
Het inkomen uit vermogen van huishoudens nam sterk toe. Ze ontvingen zowel fors meer rente als dividend. Huishoudens betaalden echter ook flink meer rente. Aan pensioenuitkeringen ontvingen de huishoudens 7 procent meer, aan sociale uitkeringen zoals AOW, WAO/WIA, WW, bijstand en kinderbijslag 2 procent meer.
In 2006 waren huishoudens 6,6 procent meer kwijt aan belastingen en premies. Deze forse groei is voor een groot deel een gevolg van het nieuwe zorgstelsel. De voorheen particulier verzekerden betalen nu ook een basispremie voor een door de overheid vastgesteld pakket.

Schulden fors hoger door meer  woninghypotheken

Huishoudens hebben zich ook in 2006 verder in de schulden gestoken. Die namen met maar liefst 53 miljard euro toe tot 640 miljard euro. De toename is voor ruim 80 procent toe te schrijven aan woninghypotheken. De uitstaande hypotheekschuld steeg van 499 miljard naar 544 miljard euro. Dat bedrag is zelfs hoger dan de totale geldwaarde van alle in Nederland geproduceerde goederen en diensten (bbp). De stijging van de hypotheekschuld in 2006 is te verklaren uit toegenomen nieuwbouw, nog steeds stijgende huizenprijzen, woningverbetering en oversluiting van hypotheken.

Financieel vermogen huishoudens sterk gegroeid

Ondanks de toename van de schulden nam het financieel vermogen van huishoudens met 47 miljard euro toe. Ze verkochten per saldo voor 6 miljard aandelen. De waarde van hun aandelenbezit nam echter toch toe door een koerswinst van 20 miljard euro. Huishoudens hadden 11 miljard meer aan spaartegoeden. Daarmee was de groei iets minder dan in de drie voorgaande jaren. Ten slotte nam ook het vermogen opgebouwd in de pensioen- en levensverzekeringsvoorzieningen met 67 miljard euro toe.

Meer informatie

Vandaag zijn ook gegevens over het bedrijfsleven, de financiële sector en de overheid gepubliceerd:

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.