Herziene versie: Toerisme conjunctuur- en prijsgevoelig

Dit artikel is een aangepaste versie van het artikel dat op 9 juli 2007 is verschenen.

In 2006 besteedden de Nederlanders ruim 26 miljard euro aan toeristische consumptie in eigen land. Dat is een stijging van 4,2 procent ten opzichte van 2005. Gecorrigeerd voor prijsveranderingen waren hiermee de toeristische uitgaven vrijwel terug op het niveau van 2001.

Sterke invloed conjunctuur

De uitgaven aan toeristische goederen en diensten zijn zeer conjunctuurgevoelig. De economische teruggang in de eerste jaren van het millennium ging gepaard met een daling van de toeristische consumptie na 2001. Vanaf 2004 nam deze weer iets toe. Pas in 2006 is sprake van een sterk herstel. Dat herstel gaat gelijk op met de forse groei van de economie en het stijgende consumentenvertrouwen.

Binnenlandse toeristische consumptie en bbp

Binnenlandse toeristische consumptie en bbp

Ook effect prijzen

Ook de prijzen beïnvloedden het consumptiegedrag van de Nederlandse toerist. De scherpe prijsstijgingen van toeristische goederen en diensten in 2002 (gemiddeld 4,5 procent) droegen bij aan de daling van de uitgaven. Topper was de horeca, waar de prijzen met 6,9 procent stegen. In de periode 2003–2006 liepen de prijzen in de toerismesector in de pas met de gemiddelde inflatie.

Meeste uitgaven aan horeca

Met 38 procent nam de horeca in 2006 het leeuwendeel van de toeristische bestedingen van Nederlanders voor zijn rekening, gevolgd door uitgaven voor duurzame goederen zoals caravans, kampeerspullen en sportartikelen (28 procent). Aan vervoersbedrijven werd 19 procent gespendeerd, instellingen als musea, voetbalstadions en pretparken waren goed voor 15 procent.

Binnenlandse toeristische consumptie naar bedrijfsklasse, 2006*

Binnenlandse toeristische consumptie naar bedrijfsklasse, 2006*

Bijdrage aan bbp bleef gelijk

Buitenlandse toeristen en zakenlieden gaven in 2006 ruim 6 miljard euro uit aan toerisme in Nederland. Nederlandse en buitenlandse toeristen besteedden in totaal dus voor meer dan 32 miljard euro aan toeristische goederen en diensten. De bijdrage van het toerisme aan het totale bruto binnenlands product (bbp) was met 3,0 procent even hoog als in 2005 en 2004.

Vooral groei deeltijdbanen

In 2005 steeg het aantal banen in de toerismesector voor het eerst na 2001 weer iets. Vooral is het aantal deeltijdbanen toegenomen. Het arbeidsvolume nam verder af.
In 2005 werkte 4,1 procent van alle werkzame personen in het toerisme. Dit aandeel is al jaren stabiel.

Toeristische werkgelegenheid

Toeristische werkgelegenheid

Rob van der Holst, Eefje Lammers en Albert Pieters

Bron: Kerncijfers Satellietrekening Toerisme 2001–2006 (xls)