Werkloosheid in 4 jaar niet zo laag

Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden kwam de werkloosheid in februari-april 2007 uit op 357 duizend personen. Dat zijn er 17 duizend minder dan in de periode januari-maart. In de voorgaande perioden veranderde de werkloosheid nauwelijks. De werkloosheid is in 4 jaar niet meer zo laag geweest.

Ten opzichte van een jaar eerder was de werkloosheid in de periode februari-april 72 duizend personen lager. In alle leeftijdsgroepen was er sprake van een daling. De grootste afname vond echter plaats bij de 25-44-jarigen. In deze leeftijdsgroep daalde de werkloosheid met 55 duizend personen.

Het werkloosheidspercentage onder mannen zakte in een jaar tijd met 0,9 procentpunt tot 4,1 procent. Van de vrouwelijke beroepsbevolking was in de periode februari-april 6,1 procent werkloos. Dit is 1,3 procentpunt minder dan een jaar eerder. Relatief de hoogste werkloosheid wordt nog steeds gemeten onder de jongeren. Bijna 10 procent van de 15-24-jarige beroepsbevolking is werkloos.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid