Tegemoetkoming kinderopvang komt uit op 845 miljoen euro

25-4-2007 09:30

Dit artikel is op 3 mei 2007 ingetrokken. Aan een nieuwe versie wordt gewerkt.