Personeelstekort belemmert productie metaalelektro

De industrie ondervindt steeds meer last van de krapte op de arbeidsmarkt. Sinds medio 2006 geven vooral ondernemers in de metaalelektro aan dat personeelstekort de productiegroei belemmert. De orderportefeuille is zeer goed gevuld maar met het beschikbare arbeidsaanbod kan niet aan alle vraag worden voldaan.

Bedrijven die last hebben van personeelstekort

Bedrijven die last hebben van personeelstekort

Vooral productie metaalelektro geremd

Binnen de industrie ondervindt vooral de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie last van het personeelstekort. Begin 2007 gaf 10 procent van de ondernemers te kennen dat de productiegroei wordt gehinderd door een tekort aan werknemers. In de overige industriebranches schommelde dat percentage tussen 0 en 3. Dit blijkt uit de Conjunctuurtest van het CBS.

Productie en oordeel over orderpositie, metaalelektro

Productie en oordeel over orderpositie, metaalelektro

Sterke productiegroei in metaalelektro

Sinds medio 2006 raakte de orderportefeuille van de metaalelektro steeds voller. Ruim 12 procent meer ondernemers beoordeelden de orderpositie als groot dan als klein. De productie in de metaalelektro groeide eind 2006 bijna twee keer zo sterk als in de rest van de industrie: bijna 11 procent tegen bijna 6 procent in de gehele industrie.

De sterk toegenomen vraag naar metaalelektroproducten zoals consumentenelektronica, machines en transportmiddelen vraagt veel arbeid. Aan deze vraag kan echter niet meteen tegemoet gekomen worden. Per saldo verwacht 10 procent van de ondernemers dit voorjaar het personeelsbestand uit te breiden.

Leeftijdsopbouw werkzame beroepsbevolking metaalelektro

Leeftijdsopbouw werkzame beroepsbevolking metaalelektro

Ontgroening en vergrijzing

De beroepsbevolking groeit dit decennium minder hard dan in de jaren negentig. Tegelijk is de beroepsbevolking de afgelopen tien jaar sterk ontgroend en vergrijsd. De ontgroening is in de metaalelektro zelfs nog sterker gegaan.

Tussen 1996 en 2005 daalde het aandeel 15–34-jarigen van ongeveer de helft naar een derde. Het aandeel 45-plussers steeg van ruim een kwart naar ruim een derde.

Roberto Wekker

Bron: Conjunctuurbericht