Conjunctuurtest

Het CBS houdt elke maand een conjunctuurtestenquête onder circa 1 700 ondernemingen in de industrie. Het doel van de conjunctuurtestenquête is om actuele informatie te verschaffen over de economische ontwikkelingen in alle bedrijfsklassen van de industrie en de industrie als geheel. De Conjunctuurtest kent twee soorten vragen, te weten ontwikkelingsvragen en beoordelingsvragen. Sommige vragen worden maandelijks gesteld, andere elk kwartaal.

Bijvoorbeeld de vraag om een oordeel over de orderpositie wordt elke maand gesteld. Mogelijke antwoorden zijn ‘groot’, ‘normaal’ en ‘klein’. De vraag of de productie wordt belemmerd door een tekort aan arbeidskrachten of de vraag over de concurrentiepositie op de binnenlandse, EU- of niet-EU-markt worden een keer per kwartaal gesteld.

Uitkomsten uit de conjunctuurtest worden vaak gepubliceerd als het verschilsaldo tussen het percentage positieve (gestegen, verbeterd) en negatieve (gedaald, verslechterd) antwoorden.