Laagste stijging waterschapsheffingen sinds 1999

In het artikel van 11 februari 2008 staan herziene cijfers van de waterschapsheffingen in 2007, waarin de kwijtscheldingen in mindering zijn gebracht op de uitkomsten. De ontwikkelingen tussen 2006 en 2007 die in onderstaand artikel staan beschreven, blijven echter gelden.

Voor 2007 begroten de waterschappen 2,1 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,3 procent meer dan in 2006 en de laagste toename sinds 1999.

Ontwikkeling waterschapsheffingen

Ontwikkeling waterschapsheffingen

In 2007 onttrekken de waterschappen per saldo 73 miljoen euro uit de reserves. Dit is drie keer zoveel als een jaar eerder. Hierdoor hoeven de waterschappen minder waterschapsbelasting te heffen.

De waterschappen leggen twee typen heffing op voor het bekostigen van hun uitgaven: de waterschapsomslagen en de verontreinigingsheffing.

Omslagen minst gestegen

De omslagheffingen zijn bedoeld om de kosten te dekken die waterschappen maken om ons land te beschermen tegen wateroverlast. In 2007 komt de totale opbrengst van deze heffingen uit op 0,8 miljard euro, een stijging van 1,8 procent ten opzichte van 2006.

De omslagen voor ingezetenen en eigenaren van gebouwen stijgen in 2007 met 2,7 procent. De opbrengst van de heffing ongebouwd, voor bezitters van grond, is met 1,8 procent gedaald. Deze verschuiving in de lastenverdeling is in lijn met de ontwikkeling van de afgelopen tien jaar.

Verontreinigingsheffing

In tegenstelling tot de laatste drie jaren, komt de stijging van de waterschapsheffing in 2007 voor het grootste deel uit de verontreinigingsheffingen. Met deze opbrengsten worden de uitgaven voor het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater bekostigd. Huishoudens en bedrijven betalen de verontreinigingsheffing op basis van het aantal vervuilingseenheden dat zij lozen.

De opbrengst van de verontreinigingsheffing is met 2,7 procent gestegen tot bijna 1,3 miljard euro. Voor huishoudens bedraagt deze stijging 4 procent ten opzichte van 2006. Dit is het gevolg van een verhoging van de tarieven en de groei van het aantal huishoudens dat de heffing betaalt.

Opbrengst waterschapsheffingen naar soort

Opbrengst waterschapsheffingen naar soort

Opbrengst verontreinigingsheffing bedrijven gedaald

De verontreinigingsheffing voor bedrijven laat in 2007 juist een lichte daling zien (0,6 procent). In de afgelopen tien jaar zijn bedrijven een steeds kleiner deel van de verontreinigingsheffing gaan betalen. In 1997 was het aandeel van bedrijven in de verontreinigingsheffing nog 34 procent, in 2007 is dit nog maar 28 procent. Dit komt doordat bedrijven door betere voorzieningen steeds minder vervuild afvalwater lozen. Hierdoor verhalen de waterschappen minder op de bedrijven.

Elena van Kampen en Dick Zeldenrust

Bron: StatLine, Waterschapsbelastingen, opbrengsten