Waterschapsomslag

Waterschappen maken kosten voor het onderhoud van de dijken en het regelen van het waterpeil. Hiermee zorgen ze ervoor dat er niet teveel maar ook niet te weinig water is. De kosten worden betaald uit de opbrengsten van de waterschapsomslagen. Hierbij wordt het volgende onderscheid gemaakt:

  • De ingezetenenomslag wordt geheven bij iedereen die in het gebied van een waterschap woont. De aanslag ingezetenenomslag wordt opgelegd aan de hoofdbewoner (op 1 januari) van een woonhuis.
  • De omslag gebouwd wordt geheven bij iedereen die in het gebied van het waterschap een huis of bedrijfspand bezit. Als basis van de heffing geldt de WOZ-waarde van een huis of bedrijfspand. 
  • De omslag ongebouwd wordt geheven bij iedereen die een stuk grond in het gebied van een waterschap bezit.