Rente ongewijzigd

Het niveau van de langetermijnrente in ons land, afgemeten aan het rendement op tienjarige staatsleningen, was in december gemiddeld 3,8 procent. Dat is gelijk aan het niveau in november. Vanaf februari vorig jaar was er sprake van een oplopende rente. In augustus en september daalde de rente echter weer licht.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar rentetarieven in een tijdsbestek van een jaar zes keer met 0,25 procentpunt verhoogd. De depositorente ligt vanaf 13 december 2006 op 2,50 procent. De depositorente wordt vaak beschouwd als de bodem op de rentemarkt. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, ligt vanaf 13 december op 3,50 procent.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt. Voor december berekende Eurostat, het Europese statistische bureau, een gemiddelde inflatie van 1,9 procent. In november bedroeg de inflatie in de eurozone ook 1,9 procent.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)