443 gemeenten in 2007

Afgelopen jaar zijn er 25 Nederlandse gemeenten opgeheven en zijn tien nieuwe gemeenten gevormd. Het aantal gemeenten op 1 januari 2007 bedraagt nog 443. Nederland is het enige Europese land dat ieder jaar het aantal gemeenten vermindert.

Grootste wijzigingen in Limburg

De nieuwe herindelingen vonden vooral plaats in Limburg, waar elf gemeenten verdwenen en vier nieuwe gevormd zijn. Daarnaast verminderde het aantal gemeenten in Noord- en Zuid-Holland met respectievelijk drie en vijf.

Nieuwgevormde gemeenten in Limburg, 1 januari 2007

Nieuwgevormde gemeenten in Limburg, 1 januari 2007

Aantal gemeenten meer dan gehalveerd

In de afgelopen veertig jaar is het aantal gemeenten in Nederland met bijna vijfhonderd afgenomen tot de huidige 443. Dit is zeer geleidelijk gebeurd. Daarmee wijkt Nederland sterk af van andere Europese landen.

In Denemarken is onlangs een grootscheepse herindelingsoperatie doorgevoerd. Per 1 januari 2007 is het aantal gemeenten teruggebracht van 271 tot 98. In België is in 1977 het aantal gemeenten bijna in één klap met driekwart verminderd tot 589. Dit is nog altijd het huidige aantal.
In Duitsland is de afgelopen 25 jaar het aantal gemeenten met 3 duizend verminderd tot 13 duizend. Het ging voornamelijk om herindelingen in voormalig Oost-Duitsland.

Aantal gemeenten in Nederland en België

Aantal gemeenten in Nederland en België

Stabiliteit in Frankrijk

Frankrijk heeft in Europa het grootste aantal gemeenten, namelijk 37 duizend. Ongeveer 90 procent van de huidige Franse gemeenten heeft nog de grenzen zoals in 1793 vastgesteld.

Maar vijf Nederlandse gemeenten ongewijzigd

In Nederland hebben vrijwel alle gemeenten met wijzigingen te maken gehad. Er zijn maar vijf gemeenten die de afgelopen tweehonderd jaar niet zijn gewijzigd. Dat zijn Beesel, Kessel, Mook en Middelaar, Venray en Winschoten.

Einde herindeling nog niet in zicht

Het zal waarschijnlijk niet de laatste keer zijn dat het aantal gemeenten in ons land vermindert. Minister Remkes heeft onlangs gesuggereerd om alle gemeenten met minder dan 20 duizend inwoners te betrekken bij één grootschalige herindelingsoperatie. Voor dit jaar bestaan echter ook vergevorderde plannen om juist drie nieuwe gemeenten toe te voegen: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Duncan Beeckman

Bron: Webmagazine, 458 gemeenten in 2006
Bron: Eurostat, Gemeenten in Europa