Wijzigingen van gemeente

Een gemeente is gewijzigd wanneer deze betrokken is geweest bij een gemeentelijke herindeling, grenscorrectie of provincie-overgang. Hierbij is afgezien van de Waddeneilanden Texel en Ameland. Deze zijn feitelijk nog nooit bij een wijziging betrokken geweest. Dit in tegenstelling tot Terschelling en Vlieland, die op 1 september 1942 zijn overgegaan van de provincie Noord-Holland naar Friesland. Schiermonnikoog is op 1 januari 2006 betrokken geweest bij een gemeentelijke en tegelijk provinciale grenscorrectie.
De historische gegevens over gemeenten zijn ontleend aan Van der Meer en Boonstra, Repertorium van Nederlandse gemeenten 1812–2006. (Den Haag 2006)

Terug naar artikel