Herindelingsoperatie

Discussienota ‘Maatwerk in het middenbestuur’. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (23 mei 2006)
Terug naar artikel