Consumptie hoger in oktober

De binnenlandse consumptieve bestedingen waren in oktober 2,3 procent hoger dan in oktober 2005. Huishoudens hebben 2,9 procent meer besteed aan goederen en 1,7 procent meer aan diensten.

In oktober namen net als in voorgaande maanden de bestedingen aan duurzame goederen het sterkst toe. Hieraan werd 4,6 procent meer besteed dan een jaar eerder. Tot de duurzame goederen behoren onder meer meubels, kleding, auto’s, televisies en wasmachines. In de eerste tien maanden van 2006 is 7 procent meer besteed aan duurzame goederen dan een jaar eerder. Zulke uitbundige groeicijfers zijn sinds de periode van hoogconjunctuur eind jaren negentig niet meer voorgekomen.

Vergeleken met de groei in voorgaande jaren is de tot nu toe in 2006 gemeten toename van de binnenlandse consumptie fors. Ook internationaal gezien is de consumptiegroei hoog. Meer hierover is te vinden in het op 18 december gepubliceerde Focusartikel “Nederlandse consumptiegroei boven Europees gemiddelde”.

De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en verschillen in de samenstelling van de koopdagen. Het in 2006 in Nederland ingevoerde nieuwe zorgstelsel heeft gevolgen voor de consumptiecijfers. Hiervoor is gecorrigeerd.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Conjunctuurgegevens.