Nederlandse consumptiegroei boven Europees gemiddelde

In de eerste drie kwartalen van 2006 gaven Nederlandse huishoudens 2,4 procent meer uit aan goederen en diensten dan in dezelfde periode van 2005. Deze toename is fors vergeleken met de bescheiden groeicijfers van de afgelopen jaren. Ook internationaal gezien is de Nederlandse consumptiegroei hoog. De groei tot nu toe in 2006 ligt boven het gemiddelde van de Europese Unie (EU-25). Van alle EU-lidstaten neemt de consumptie in de Baltische landen het snelst toe.

Consumptiegroei in Nederland en EU verschilt

Huishoudens in de EU hebben in de eerste drie kwartalen van 2006 gemiddeld 2,0 procent meer besteed aan goederen en diensten dan een jaar eerder. De consumptiegroei in Nederland was hoger. Nederlandse huishoudens gaven 2,4 procent meer uit dan in de eerste drie kwartalen van 2005.

In de jaren 2001 tot en met 2005 bedroeg de consumptiegroei in de Europese Unie 1,5 à 2 procent per jaar. Dit blijkt uit cijfers van het Europese statistische bureau, Eurostat. De Nederlandse groeicijfers bleven hier ver bij achter. In ons land stegen de consumptieve bestedingen in deze periode gemiddeld maar een half procent per jaar.

In de loop van 2005 begon de consumptie in Nederland zich krachtig te herstellen. Eind 2005 overtrof de groei voor het eerst sinds begin 2002 het Europees gemiddelde. Ook in de eerste helft van 2006 lag de consumptiegroei in Nederland boven het gemiddelde van de EU-25. Daarna is de groei iets teruggevallen. In het derde kwartaal was de toename vrijwel gelijk aan het Europees gemiddelde.

Consumptiegroei Nederland en EU-25

%-volumemutaties t.o.v. voorgaand jaar
Consumptiegroei Nederland en EU-25

Nederlanders kopen meer duurzame goederen

De lichte terugval van de Nederlandse consumptiegroei in het derde kwartaal van 2006 kwam vooral doordat de bestedingen aan duurzame goederen wat minder uitbundig toenamen. Toch is de toename van de bestedingen aan artikelen als meubels, kleding, auto’s en televisies nog steeds fors te noemen. In de eerste drie kwartalen van 2006 is door Nederlandse huishoudens 7 procent meer besteed aan duurzame goederen dan een jaar eerder. Zulke florissante groeicijfers zijn sinds de periode van hoogconjunctuur eind jaren negentig niet meer voorgekomen. Uitgaven aan duurzame artikelen kunnen onder invloed van economische voor- of tegenspoed zeer sterk fluctueren.

Behalve de bestedingen aan duurzame goederen namen ook de uitgaven aan voedings- en genotmiddelen relatief sterk toe. Hieraan is in de eerste drie kwartalen 3 procent meer besteed dan in dezelfde periode van 2005. In voorgaande jaren bedroeg de toename nog geen procent. Het groeitempo van de bestedingen aan diensten is iets teruggelopen. Ongeveer de helft van de uitgaven van de Nederlandse huishoudens gaat op aan diensten. Het betreft bijvoorbeeld huisvesting, openbaar vervoer, telefoon, kapper of fysiotherapeut.

Consumptie door huishoudens Nederland

%-volumemutaties t.o.v. voorgaand jaar
Consumptie door huishoudens Nederland

Sterke consumptiegroei in nieuwe lidstaten

Hoewel de Nederlandse consumptiegroei in 2006 weer relatief hoog is, blijft deze nog ver achter bij die in enkele nieuwe EU-landen. Vooral in de Baltische landen (Estland, Letland en Litouwen) zijn de consumptieve bestedingen zeer sterk toegenomen. Huishoudens in deze landen hebben in het eerste halfjaar van 2006 ongeveer 15 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in de eerste helft van 2005.

Met Nederland behoorden Italië en Duitsland de laatste jaren tot de EU-landen met de laagste consumptiegroei. Net als in ons land trok ook in Italië in het eerste halfjaar van 2006 de consumptiegroei aan. De groei ligt daar echter nog steeds onder het Europees gemiddelde. In Duitsland bleef de consumptiegroei net als in voorgaande jaren zeer gematigd. In de eerste drie kwartalen van 2006 werd door Duitse huishoudens 0,6 procent meer besteed dan een jaar eerder.