Nederlandse kaasproductie stijgt weer

In de eerste negen maanden van 2006 is de kaasproductie in Nederland met 7 procent gestegen. Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan de licht dalende productie tussen 1995 en 2005. In deze periode nam de kaasproductie in de Europese Unie (EU-25) juist met 21 procent toe.

Kaasproductie EU

Kaasproductie EU

Kaasproductie in Nederland

De groei van de productie tussen januari en september  van 2006 is in Nederland sterker dan de stijging van 3 procent in de EU-25.
In 2005 is in Nederland 658 miljoen kg kaas gemaakt. Dit is net zoveel als in 2004 maar 4 procent minder dan in 1995. Deze daling van de productie ging samen met een stijgende export en een dalende afzet in het binnenland.

Duitsland grootste kaasproducent van Europa

In de EU-25 is in 2005 bijna 7,7 miljard kg kaas gemaakt. Met ruim 1,9 miljard kg heeft Duitsland een kwart van de markt in handen. Daarmee is het Europa’s belangrijkste kaasfabrikant. Frankrijk en Italië zijn met respectievelijk een vijfde en een tiende deel Europa’s tweede en derde producenten. Nederland komt op de vierde plaats. Polen is in opkomst als kaasproducent. In 2005 is er in Polen 538 miljoen kg kaas gemaakt. Dit is 80 procent meer dan in 1995.

Nederlandse kaasinvoer

Nederlandse kaasinvoer

Nederlanders eten meer buitenlandse kaas

Duitsland heeft de export naar Nederland in de afgelopen tien jaar weten te verdriedubbelen tot 87 miljoen kg. Deze trend heeft zich in de eerste negen maanden van 2006 voortgezet. De helft van de buitenlandse kaas komt uit Duitsland.
De uitvoer naar onze oosterburen daalde tussen 1995 en 2005 met 7 procent. Het handelsoverschot tussen Nederland en Duitsland was in 1995 nog 214 miljoen kg. In 2005 kwam het handelsoverschot uit op 140 miljoen kg, een derde kleiner dan in 1995.

Nederlanders eten 15 procent meer kaas

De import van kaas is in de afgelopen tien jaar met twee derde toegenomen. Mede hierdoor is het aanbod gevarieerder geworden. In Nederland is het afgelopen jaar ruim 270 miljoen kg kaas geconsumeerd. De kaasconsumptie per hoofd nam in de periode van 1995–2005 toe met 15 procent toe tot 16,7 kg per jaar.

Hans Draper

Bron: StatLine, Handel naar landengroepen en goederengroepen.
Bron: Eurostat.