Branches

Het CBS deelt de schadeverzekeraars in de volgende vijf branches in :

- Ongevallen en ziekte : Ziektekosten, arbeidsongeschiktheid (AOV), reisverzekering (letselschade)

- Motorrijtuigenverzekering : Wettelijke aansprakelijkheidverzekering en casco

- Zee-, transport en luchtvaartverzekering : wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van vervoer over de weg, door de lucht, over water, per rail

- Brand en andere schade aan zaken : Hieronder vallen brandschade, inbraakschade, stormschade, waterschade, glasschade

- Overige branches : aansprakelijkheid, rechtsbijstand, reisverzekering (materiële schade), krediet