Banengroei het grootst in Flevoland en Gelderland

In 2005 is het aantal banen van werknemers in Nederland licht gestegen. Relatief het sterkst was de groei in Flevoland en Gelderland. In Limburg, Zeeland en Zuid-Holland nam het aantal banen af.

Groei na twee jaren van daling

De toename van het aantal banen in de loop van 2005 volgde op twee jaren van daling. In Flevoland was de relatieve banengroei met 1,6 procent het grootst. Dit kwam vooral door de groei van het aantal banen (2 duizend) in Almere.

Ontwikkeling aantal banen naar provincie

Ontwikkeling aantal banen naar provincie

In Gelderland 9 duizend banen erbij

De banengroei was in 2005 het hoogst in Gelderland met bijna 9 duizend banen. Dit was vooral te danken aan de zakelijke dienstverlening. In 2004 daalde het aantal banen in Gelderland nog met 9 duizend, met name door banenverlies in de industrie en handel. De vier gemeenten in Gelderland met de meeste banen kenden een groei in 2005 en een krimp in 2004. Alleen in Doetinchem, de vijfde grootste gemeente, werd in beide jaren groei gemeten.

Banenontwikkeling in de vijf grootste gemeenten van Gelderland

Banenontwikkeling in de vijf grootste gemeenten van Gelderland

Krimp in Limburg het sterkst

In 2005 waren er drie provincies met een banenkrimp. In Zuid-Holland en Zeeland daalde het aantal banen licht met respectievelijk 0,1 en 0,2 procent. In Limburg was de daling met 0,9 procent veel sterker. Er gingen in Limburg 4 duizend banen verloren, vooral in de industrie en in de bedrijfstak vervoer en communicatie.

Alleen Heerlen kende banengroei

Van de vijf grootste gemeenten in Limburg raakte met name Sittard-Geleen zowel in 2004 als in 2005 veel banen kwijt. Ook in Maastricht daalde het aantal banen in beide jaren relatief sterk. Opmerkelijk is de toename van het aantal banen in Heerlen. In 2005 ontstond hier vooral werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening en de gezondheids- en welzijnszorg.

Banenontwikkeling in de vijf grootste gemeenten van Limburg

Banenontwikkeling in de vijf grootste gemeenten van Limburg

Utrecht grootste banengroei van vier grote steden

Drie van de vier grote steden kenden in 2005 banengroei. In Utrecht was de groei met 1,2 procent het hoogst. In Amsterdam nam het aantal banen met 0,6 procent toe, in Rotterdam met 0,2 procent. In Den Haag nam het aantal banen licht af.

Wai Hong Chung

Bron: StatLine, Banen van werknemers naar regio