Banen van werknemers

De gegevens in dit artikel zijn afkomstig uit de Enquête werkgelegenheid en lonen (EWL). Het aantal banen geeft de stand weer per 31 december. Het EWL is een grootschalige enquête naar banen en lonen van werknemers die in bedrijfsadminstraties opgenomen zijn. Omdat een werknemer meerdere banen kan hebben, gaan de uitkomsten over aantallen banen en niet over aantallen werknemers.

Het CBS publiceert ook gegevens over banen en lonen uit de Arbeidsrekeningen. Deze wijken licht af van de EWL-cijfers, omdat de uitkomsten jaargemiddelden zijn en omdat de Arbeidsrekeningen bijschattingen bevatten voor banen van werknemers die niet in bedrijfsadministraties voorkomen.