Steeds meer Aziatische fietsen

Er verschijnen steeds meer Aziatische fietsen in het Nederlandse straatbeeld. Twee derde van de ingevoerde fietsen is van Aziatische makelij. Hoofdleverancier is Taiwan, op de voet gevolgd door China. In 2005 werden in totaal bijna 1 miljoen fietsen ingevoerd.

Invoer uit Azië explosief gestegen

De laatste jaren is de import van fietsen uit Azië sterk toegenomen. In 2005 kwamen 650 duizend Aziatische fietsen ons land binnen. In 2002 waren dit er nog slechts 330 duizend.  Driekwart van deze import komt uit Taiwan en China. Uit Taiwan werden het afgelopen jaar 278 duizend fietsen ingevoerd, 3 duizend meer dan in 2004. De import van fietsen uit China nam in diezelfde periode met 57 duizend stuks toe tot 207 duizend stuks.

Invoer fietsen

Invoer fietsen

Aandeel invoer uit Europa loopt snel terug

Door de flinke toename van de import uit de Aziatische landen loopt het aandeel van Europa in de invoer van fietsen flink terug. Kwam in 2002 nog 40 procent van alle geïmporteerde fietsen uit Europa, drie jaar later is dit aandeel teruggelopen tot minder dan 30 procent. Duitsland is de belangrijkste Europese leverancier van fietsen. Met 112 duizend fietsen in 2005 bedraagt het aandeel van Duitsland in de totale rijwielinvoer 11 procent.

Binnenlandse productie iets toegenomen

De productie van Nederlandse fietsen is na twee mindere jaren weer toegenomen. In 2005 zijn in Nederland 894 duizend fietsen geproduceerd. Dit is 1 procent meer dan in 2004.

Uitvoer naar Europese achterland

Bijna alle geëxporteerde fietsen worden binnen Europa verkocht. In 2005 werden ruim 500 duizend fietsen uitgevoerd. Dit is een lichte stijging in vergelijking met 2004. Bijna een derde van het aantal geëxporteerde fietsen komt in Duitsland terecht.

Uitvoer fietsen

Uitvoer fietsen

Wiel Packbier