In mei ruim 380 bedrijven en instellingen failliet

In mei zijn er ruim 380 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dit is hoger dan in april, maar lager dan in mei vorig jaar.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. Dat is in mei uitgekomen op 381, vrijwel gelijk aan het niveau van april en iets lager dan in het eerste kwartaal.

Het aantal faillissementen vertoont een dalende tendens. In het eerste kwartaal van 2006 daalde het in vergelijking met een kwartaal eerder. Dat was al voor het vierde kwartaal op rij. Bovendien kwam het aantal faillissementen in het eerste kwartaal van dit jaar uit op het laagste niveau in drie jaar.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers over fallissementen