Steden slokken landbouwbedrijven op

In de periode 2000–2005 is het aantal landbouwbedrijven met 16 duizend verminderd tot ruim 81 duizend. Vooral in de nabijheid van grote steden is het aantal landbouwbedrijven sterk gedaald. Stadsuitbreiding is een belangrijke oorzaak hiervan. In de minder stedelijke gebieden vermindert het aantal landbouwbedrijven vooral door het wegvallen van kleine boerenbedrijven.

Stadsuitbreiding zet voort

Uitbreiding van steden vindt vaak plaats aan de stadsrand en gaat ten koste van de groene bufferzones. Hierdoor verdwijnen landbouwbedrijven vooral in buurten dichtbij steden. Deze buurten liggen hoofdzakelijk in het buitengebied van gemeenten met een meer stedelijk karakter. In forensengemeenten zijn er veel buurten waar het aantal landbouwbedrijven tussen 2000 en 2005 is gehalveerd.

Buurten met sterk krimpende landbouw

Buurten met sterk krimpende landbouw

Minder landbouwbedrijven in stedelijke buurten

In de helft van de 500 stedelijke buurten met landbouw neemt het aantal landbouwbedrijven af, terwijl er in slechts 5 procent van deze buurten landbouwbedrijven zijn bijgekomen. In de niet-stedelijke buurten met landbouw vermindert het aantal landbouwbedrijven veel minder. Hoe stedelijker een buurt is, hoe groter de afname is van het aantal landbouwbedrijven.

Zes gemeenten nu zonder landbouwbedrijf

In Krimpen a/d IJssel en Rozenburg zijn in 2005 alle landbouwbedrijven verdwenen. In Rozendaal, Zandvoort, Bennebroek en op Vlieland was dit al eerder gebeurd. Het aantal landbouwbedrijven in Den Haag en Utrecht is met een derde afgenomen, in Rotterdam is de daling 27 procent. In 2000 was er in elke gemeente in ons land nog ten minste één landbouwbedrijf.

Landbouwbedrijven Westland per buurt

Landbouwbedrijven Westland per buurt

In Westland de grootste afname

De gemeente Westland telt het grootste aantal landbouwbedrijven in ons land. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is hier met 400 het meest gekrompen. Ook binnen Westland zijn er overigens buurten waarin het aantal landbouwbedrijven nog toeneemt, zoals in De Lier. Het gaat dan vooral om glastuinbouwbedrijven. Deze buurten liggen vrij landelijk, tegen Midden-Delfland aan.

Bert Raets