Woningbouw neemt toe

In het eerste kwartaal van 2006 zijn 12,5 duizend woningen gereed gekomen, 31 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2005. Het is het derde jaar op rij dat in het eerste kwartaal meer woningen opgeleverd zijn.

Toename gereedgekomen woningen

In het eerste kwartaal van 2006 zijn er bijna 3 duizend woningen meer gereedgekomen dan in hetzelfde kwartaal van 2005. Het laagste aantal werd bereikt in het eerste kwartaal van 2003, toen slechts 7,5 duizend woningen gereed kwamen.

Woningbouw in het eerste kwartaal

Woningbouw in het eerste kwartaal

Voor meer woningen zijn bouwvergunningen verleend

In het eerste kwartaal van 2006 werd er voor ruim 23 duizend woningen een bouwvergunning verleend. Dat is ruim 6 duizend meer dan in het eerste kwartaal van 2005.

Het aantal verleende bouwvergunningen geeft een indicatie van de te verwachten woningbouw. Gemiddeld is de periode tussen verlenen van een bouwvergunning en oplevering van de woning anderhalf tot twee jaar.

Meeste nieuwe woningen in Noord-Holland

Het aantal gereedgekomen woningen nam het snelst toe in de provincie Noord-Holland. Daar kwamen er bijna 880 nieuwe woningen meer bij in vergelijking met het eerste kwartaal van 2005. Daarna volgden Zuid-Holland en Utrecht met respectievelijk 605 en 570 nieuwe woningen meer. In Overijssel, Zeeland en Groningen zijn in het eerste kwartaal van 2006 juist minder woningen gereed gekomen dan een jaar eerder.

Ontwikkeling gereedgekomen woningen, 1e kwartaal 2006

Ontwikkeling gereedgekomen woningen, 1e kwartaal 2006

Meer bouwvergunningen in Noord-Holland en Utrecht

Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning verleend werd, lag in het eerste kwartaal van dit jaar 38 procent hoger dan een jaar eerder.

In Noord-Holland steeg het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning werd verleend met ruim 2 700. Hiervoor waren met name de gemeenten Amsterdam en Aalsmeer verantwoordelijk. In de provincie Utrecht was de toename ruim 1 300, vooral door de gemeente Utrecht.

In slechts twee provincies is het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning werd verleend afgenomen, te weten in Noord-Brabant en Flevoland.

Ontwikkeling verleende bouwvergunningen, 1e kwartaal 2006

Ontwikkeling verleende bouwvergunningen, 1e kwartaal 2006

Caroline van Houwelingen