Consumptie hoger in maart

In maart 2006 hebben huishoudens in ons land 2,7 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in maart 2005. Net als in voorgaande maanden namen de bestedingen aan duurzame goederen het meest toe. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en verschillen in koopdagen.

Aan duurzame goederen hebben huishoudens 5,6 procent meer besteed dan een jaar eerder. Behalve aan nieuwe auto’s gaven consumenten ook meer uit aan woninginrichting en elektronica. Aan voedings- en genotmiddelen hebben ze vrijwel evenveel besteed. De totale bestedingen aan goederen waren 4,1 procent hoger dan een jaar eerder. Aan diensten hebben huishoudens 1,3 procent meer besteed.

De consumptieve bestedingen door huishoudens lagen in de eerste drie maanden van 2006 aanzienlijk boven het niveau van een jaar eerder. De consumptie gaf hiermee, naast de uitvoer, een belangrijke impuls aan de economische groei in het eerste kwartaal.

Het in 2006 in Nederland ingevoerde nieuwe zorgstelsel heeft gevolgen voor de consumptiecijfers. Hiervoor is gecorrigeerd: de maandcijfers worden in 2006 gepubliceerd exclusief zorg. Meer informatie is opgenomen in het Focusartikel “De invloed van het zorgstelsel op conjunctuurindicatoren” gepubliceerd op 24 maart 2006.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)