Consumptie in februari hoger

De consumptiegroei zet door. In februari was de binnenlandse consumptie door huishoudens 2,6 procent groter dan in een jaar eerder. Dit is het hoogste groeicijfer van de afgelopen jaren. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en voor verschillen in de samenstelling van de koopdagen.

De consumptiegroei in februari is bijna geheel toe te schrijven aan de goederen. De bestedingen hieraan waren 4,9 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral aan elektronica, kleding, schoenen en woninginrichting is meer besteed. Voor het eerst in ruim een jaar schaften consumenten ook meer nieuwe personenauto’s aan. Verder kochten consumenten in februari 2,0 procent meer voedings- en genotmiddelen.

Aan diensten werd ook meer besteed, maar de toename bleef beperkt tot 0,6 procent. Al driekwart jaar is de groei van de goederenconsumptie groter dan die van de dienstenconsumptie.

Het in 2006 in Nederland ingevoerde nieuwe zorgstelsel heeft gevolgen voor de consumptiecijfers. Er vindt een verschuiving plaats van consumptie door huishoudens naar overheidsconsumptie. Deze verschuiving beïnvloedt de ontwikkeling van de consumptie huishoudens en verstoort daarmee het conjunctuurbeeld. Daarom is er voor gecorrigeerd: de maandcijfers worden in 2006 gepubliceerd exclusief zorg.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)