Cao-loonstijging begin 2006 fors hoger

In het eerste kwartaal van 2006 zijn de cao-lonen met 1,7 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is fors hoger dan in 2005. De cao-loonstijging vertoont sinds het derde kwartaal van 2005 weer een toename, nadat in het tweede kwartaal nog het laagste punt werd bereikt sinds 1984.

Bijzondere beloningen toegenomen

In het eerste kwartaal van 2006 zijn de cao-lonen inclusief bijzondere beloningen sneller gestegen dan de cao-lonen exclusief bijzondere beloningen. Als de bijzondere beloningen buiten beschouwing worden gelaten, komt de cao-loonstijging uit op 1,4 procent.

Cao-lonen en contractuele loonkosten

Cao-lonen en contractuele loonkosten

Cao-loonstijging bij overheid het grootst

In de cao-sector overheid zijn de cao-lonen het meest gestegen met 2,1 procent. Zowel in 2004 als 2005 was de loonstijging bij de overheid nog het kleinst met 0,4 procent. De particuliere bedrijven kende met 1,7 procent een loonstijging die gelijk is aan het gemiddelde van de drie sectoren. De kleinste cao-loonstijging geldt voor de werknemers in de gesubsidieerde sector, die met name de gezondheids- en welzijnszorg omvat. Deze lonen zijn in het eerste kwartaal van 2006 met 1,1 procent omhoog gegaan. Het verschil in cao-loonontwikkeling bij de gesubsidieerde sector en bij de overheid wordt voor een deel veroorzaakt door de bijzondere beloningen. Bij de overheid namen deze met 0,7 procent toe tegen 0,2 procent bij de gesubsidieerde sector.

Cao-lonen en bijzondere beloningen

Cao-lonen en bijzondere beloningen

Loonkostenstijging afgenomen

De contractuele loonkostenstijging is in het eerste kwartaal van 2006 afgenomen tot 0,7 procent. Voor het eerst sinds 2002 zijn de contractuele loonkosten minder gestegen dan de cao-lonen. In 2005 lag de stijging van de loonkosten nog 0,6 procent boven die van het cao-loon. De loonkostenstijging is met name afgenomen door de lagere werkgeverspremies voor arbeidsongeschiktheid en pensioen. De verlaging van de pensioenpremies is deels het gevolg van de afschaffing van de vut- en prepensioenpremies.

Sterke afname loonkostenstijging bij overheid

In het eerste kwartaal van 2006 liepen de verschillen in de loonkostenontwikkeling niet sterk uiteen tussen de particuliere bedrijven (+ 0,8 procent), de gesubsidieerde sector (+ 0,6 procent) en de overheid (+ 0,5 procent). In het vierde kwartaal van 2005 waren de verschillen wel aanzienlijk: bij de overheid bedroeg de loonkostenstijging 2,1 procent, tegen 1,1 procent en 1,7 procent bij de particuliere bedrijven en de gesubsidieerde sector. Daarmee is de loonkostenstijging bij de overheid veel sterker afgenomen dan bij de particuliere bedrijven en de gesubsidieerde sector. Dit verschil wordt veroorzaakt door de lagere werkgeverspremies voor pensioen.

Contractuele loonkosten naar sector

Cao-lonen en contractuele loonkosten naar sector

Nathalie Peltzer