Werk voor uitzendkrachten neemt flink toe

Vanaf het eerste kwartaal in 2004 is het aantal uitzenduren vrijwel ieder kwartaal toegenomen ten opzichte van het kwartaal ervoor. In het derde kwartaal van 2005 lag het aantal uren gewerkt door uitzend- en detacheringskrachten 12 procent hoger dan in dezelfde periode in 2004. Ten opzichte van het derde kwartaal in 2003 was de groei 15 procent.

Uitzenduren

Uitzenduren

Kwart miljoen voltijdbanen

Omgerekend naar voltijdbanen waren er in de uitzendbranche in 2004 ruim 250 duizend banen te vergeven. Dat komt neer op 4,5 procent van het aantal banen in Nederland. Mede onder invloed van de positieve ontwikkelingen in de uitzendbranche was, ook op de Nederlandse arbeidsmarkt in zijn geheel, sprake van een lichte banengroei. Voor seizoeneffecten gecorrigeerd nam het aantal banen van werknemers in het derde kwartaal van 2005 met 7 duizend toe ten opzichte van het kwartaal daarvoor.

Meer uitzenduren in regulier dienstverband

Aanvankelijk steeg uitsluitend het aantal uren van uitzendkrachten die werken op contractbasis (fase A).  In het derde kwartaal van 2005 lag dit aantal uren 15 procent boven het niveau van hetzelfde kwartaal in 2004. In fase A is het voor beide partijen gemakkelijker om het werk te beëindigen dan in fase B en C.

Inmiddels is ook sprake van een duidelijke groei in de uren fase B en C. In het derde kwartaal van 2005 lagen deze uren ongeveer 8 procent boven het niveau van hetzelfde kwartaal in 2004. Er is nu dus ook een toename van uren gewerkt door mensen met een regulier dienstverband bij het uitzendbureau.

Uitzenduren naar fase

Uitzenduren naar fase

Omzet hoger dan in topjaar 2001

Onder invloed van de urenstijging, steeg ook de omzet in de branche vrijwel onafgebroken vanaf het tweede kwartaal in 2004. De omzet lag daardoor in het derde kwartaal van 2005 dertien procent hoger dan in de vergelijkbare periode in 2004.

Een ander opmerkelijk gegeven is dat de omzet zowel in het tweede kwartaal als in het derde kwartaal van 2005 bijna 5 procent hoger is uitgekomen dan in de vergelijkbare periode in het topjaar 2001.

Omzetontwikkeling t.o.v. de voorgaande periode (seizoengecorrigeerd)

Omzetontwikkeling t.o.v. de voorgaande periode (seizoengecorrigeerd)

Roos Schellings