Inflatie stijgt naar 1,8 procent in november

De inflatie is in november uitgekomen op 1,8 procent. Dit is 0,2 procentpunt meer dan in oktober dit jaar. De stijging van de inflatie in november kwam vooral voor rekening van de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken. Prijsdalingen bij autobrandstoffen hadden deze maand een remmend effect op de inflatie.

Ten opzichte van oktober 2005 daalden de consumentenprijzen in november 2005 gemiddeld met 0,2 procent. Ondanks deze prijsdaling ten opzichte van de voorafgaande maand steeg de inflatie. In 2004 werd van oktober op november namelijk een iets sterkere prijsdaling genoteerd dan dit jaar.

De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie worden aparte geharmoniseerde indices berekend.

Nederland behoort tot de landen met de laagste inflatie in de Europese Unie. Volgens de Europees geharmoniseerde methode kwam de Nederlandse inflatie in november uit op 1,6 procent. Dat is 0,1 procentpunt meer dan in oktober. Voor de eurozone in zijn geheel kwam de inflatie in november gemiddeld uit op 2,3 procent. Volgens de verwachting van Eurostat, het Europese statistische bureau,  komt de inflatie in de eurozone in december uit op 2,2 procent.

Ruim de helft van de consumenten is van mening dat de prijzen in de afgelopen twaalf maanden sterk of matig gestegen zijn. In november bereikte het percentage de laagste waarde sinds de zomer van 2000. Het percentage consumenten dat verwacht dat de prijzen in de komende twaalf maanden sterker zal gaan stijgen is de afgelopen maanden opgelopen. Inmiddels is de hoogste waarde sinds begin 2002 bereikt. Dit komt naar voren uit de vragen naar houdingen en verwachtingen van consumenten in het Consumenten Conjunctuuronderzoek.

Inflatie

Inflatie