Krimp in kledingindustrie

In de eerste acht maanden van 2005 heeft de kledingindustrie opnieuw met omzetverliezen te maken gehad. In deze maanden daalde de omzet in deze bedrijfstak met ruim 4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Er is al jaren sprake van forse omzetverliezen in deze bedrijfstak.

Ontwikkeling omzet kledingindustrie

Ontwikkeling omzet kledingindustrie

Vooral buitenlandse omzet daalt fors

In 2004 was de omzet 41 procent lager dan die van 1996. In de periode januari tot en met augustus 2005 is de omzet met 4 procent verder gedaald ten opzichte van dezelfde acht maanden van 2004. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door een forse omzetkrimp (-16 procent) op de buitenlandse markt. Lichtpuntje is dat de omzet op de binnenlandse markt in dezelfde periode ruim 3 procent hoger was dan een jaar eerder.
In 2003 bedroeg de industriële omzet in de kledingindustrie 478 miljoen euro. In datzelfde jaar verkocht de kledingindustrie 287 miljoen euro aan zelfvervaardigde kleding. In 2004 daalde deze verkoop met bijna 15 procent tot 245 miljoen euro.

Ontwikkeling invoerwaarde kleding, 2004 t.o.v. 1996

Ontwikkeling invoerwaarde kleding, 2004 t.o.v. 1996

Import uit China groeit fors

De import van kleding is in de periode van 1996 tot en met 2004 met meer dan 28 procent fors toegenomen. In 2004 is voor bijna 5,7 miljard euro aan kleding geïmporteerd. In de afgelopen acht jaar nam vooral de import van kleding uit China fors toe en wel met 268 procent tot 781 miljoen euro. Hiermee bedraagt in 2004 het relatieve aandeel van kleding in de totale import van goederen uit China ruim 5 procent.

Aantal bedrijven in de kledingindustrie per 1 januari

Aantal bedrijven in de kledingindustrie per 1 januari

Aantal industriële bedrijven daalt fors

Als gevolg van een afkalvende productie in de kledingindustrie en toenemende import is het aantal bedrijven in deze bedrijfstak in de periode van 1996 tot 2005 met 41 procent afgenomen tot 1275. Het zijn voornamelijk kleinere bedrijven. Bij ruim 78 procent van deze bedrijven werken slechts één of twee mensen.

Hans Draper