Rente onveranderd

Het niveau van de langetermijnrente in ons land, afgemeten aan het rendement van de jongste tienjarige staatslening, was in augustus 2005 gemiddeld 3,3 procent. Dat is even hoog als in juli. In die maand was de rente nog met 0,2 procentpunt gestegen.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in augustus 2005 haar rentetarieven niet aangepast. De laatste rente-ingreep van de ECB was in juni 2003 toen de tarieven met 0,5 procentpunt werden verlaagd. Als bodemtarief op de rentemarkt wordt meestal de depositorente van de ECB gezien. Deze ligt vanaf juni 2003 op 1,00 procent. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, ligt vanaf juni 2003 op 2,00 procent.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Daar schommelt de inflatie, met een dal van 1,6 procent in februari 2004 en een piek van 2,5 procent in mei 2004, al een paar jaar rond de 2,1 procent. Voor augustus verwacht Eurostat voor de eurozone een gemiddelde inflatie van 2,1 procent. Het door de ECB gehanteerde richtsnoer voor de inflatie binnen de eurozone op middellange termijn ligt op ongeveer 2 procent.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)