Bevolkingsontwikkeling; migratieachtergrond en generatie; 1996-2021

Bevolkingsontwikkeling; migratieachtergrond en generatie; 1996-2021

Migratieachtergrond Generatie Perioden Bevolking op 1 januari (aantal) Bevolkingsgroei Bevolkingsgroei (aantal) Bevolkingsgroei Bevolkingsgroei, relatief (%) Levendgeborenen (aantal) Overledenen (aantal) Immigratie (aantal) Emigratie Emigratie exclusief administratieve c... (aantal) Bevolking op 31 december (aantal)
Totaal Totaal 1996 15.493.889 73.218 0,5 189.521 137.561 108.749 65.325 15.567.107
Totaal Totaal 2010 16.574.989 80.810 0,5 184.397 136.058 154.432 91.450 16.655.799
Totaal Totaal 2015 16.900.726 78.394 0,5 170.510 147.134 204.615 126.884 16.979.120
Totaal Totaal 2021 17.475.415 115.257 0,7 179.441 170.972 252.525 128.090 17.590.672
Totaal 1e generatie migratieachtergrond 1996 1.284.106 26.599 2,1 545 8.788 84.567 28.333 1.310.705
Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2010 1.699.751 35.466 2,1 313 9.298 123.699 52.339 1.735.217
Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2015 1.860.977 59.900 3,2 385 10.757 172.505 81.309 1.920.877
Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 2.312.921 99.423 4,3 353 15.492 224.416 91.756 2.412.344
Totaal 2e generatie migratieachtergrond 1996 1.214.609 28.975 2,4 37.053 5.072 4.563 8.007 1.243.584
Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2010 1.659.852 31.950 1,9 44.999 6.627 7.698 12.378 1.691.802
Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2015 1.804.344 27.070 1,5 43.687 7.945 8.632 16.390 1.831.414
Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 1.992.987 33.569 1,7 46.970 10.047 8.287 12.469 2.026.556
Nederlandse achtergrond Totaal 1996 12.995.174 17.644 0,1 151.923 123.701 19.619 28.985 13.012.818
Nederlandse achtergrond Totaal 2010 13.215.386 13.394 0,1 139.085 120.133 23.035 26.733 13.228.780
Nederlandse achtergrond Totaal 2015 13.235.405 -8.576 -0,1 126.438 128.432 23.478 29.185 13.226.829
Nederlandse achtergrond Totaal 2021 13.169.507 -17.735 -0,1 132.118 145.433 19.822 23.865 13.151.772
Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 1996
Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2010
Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2015
Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2021
Nederlandse achtergrond 2e generatie migratieachtergrond 1996
Nederlandse achtergrond 2e generatie migratieachtergrond 2010
Nederlandse achtergrond 2e generatie migratieachtergrond 2015
Nederlandse achtergrond 2e generatie migratieachtergrond 2021
Met migratieachtergrond Totaal 1996 2.498.715 55.574 2,2 37.598 13.860 89.130 36.340 2.554.289
Met migratieachtergrond Totaal 2010 3.359.603 67.416 2,0 45.312 15.925 131.397 64.717 3.427.019
Met migratieachtergrond Totaal 2015 3.665.321 86.970 2,4 44.072 18.702 181.137 97.699 3.752.291
Met migratieachtergrond Totaal 2021 4.305.908 132.992 3,1 47.323 25.539 232.703 104.225 4.438.900
Met migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 1996 1.284.106 26.599 2,1 545 8.788 84.567 28.333 1.310.705
Met migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2010 1.699.751 35.466 2,1 313 9.298 123.699 52.339 1.735.217
Met migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2015 1.860.977 59.900 3,2 385 10.757 172.505 81.309 1.920.877
Met migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2021 2.312.921 99.423 4,3 353 15.492 224.416 91.756 2.412.344
Met migratieachtergrond 2e generatie migratieachtergrond 1996 1.214.609 28.975 2,4 37.053 5.072 4.563 8.007 1.243.584
Met migratieachtergrond 2e generatie migratieachtergrond 2010 1.659.852 31.950 1,9 44.999 6.627 7.698 12.378 1.691.802
Met migratieachtergrond 2e generatie migratieachtergrond 2015 1.804.344 27.070 1,5 43.687 7.945 8.632 16.390 1.831.414
Met migratieachtergrond 2e generatie migratieachtergrond 2021 1.992.987 33.569 1,7 46.970 10.047 8.287 12.469 2.026.556
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de bevolkingsontwikkeling van de inwoners in Nederland naar migratieachtergrond en generatie.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Bevolking op 1 januari (beginbevolking) naar migratieachtergrond en generatie;
- Bevolkingsgroei (totaal) naar migratieachtergrond en generatie;
- Levendgeborenen naar migratieachtergrond en generatie;
- Overledenen naar migratieachtergrond en generatie;
- Immigratie naar migratieachtergrond en generatie;
- Emigratie naar migratieachtergrond en generatie;
- Correcties naar migratieachtergrond en generatie;
- Bevolking op 31 december (eindbevolking) naar migratieachtergrond en generatie.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Bevolkingsontwikkeling; herkomst en geboorteland (ouders). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.
Bevolkingsgroei
De toe- of afname van de bevolking.

Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Bevolkingsgroei
Bevolkingsgroei, relatief
Bevolkingsgroei per honderd van de bevolking op 1 januari.
Levendgeborenen
Levendgeborene:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
De aantallen vermeld bij de eerstegeneratieallochtonen betreffen 'toevallig' in het buitenland geboren baby's. Ten minste één ouder stond op het moment van de geboorte ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Eerstegeneratieallochtoon:
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder.
Overledenen
Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.
Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Door de verbetering in het productieproces is het saldo overige correcties sterk verminderd vanaf 2010.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.
Emigratie
Vertrek van personen naar het buitenland.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Door de verbetering in het productieproces is het saldo overige correcties sterk verminderd vanaf 2010.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.
Emigratie exclusief administratieve c...
Emigratie exclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Men wordt uitgeschreven uit de gemeentelijke bevolkingsregisters als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt. Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland. Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit
uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente. Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het
buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Bevolking op 31 december
Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.