Bevolkingsontwikkeling; migratieachtergrond en generatie

Bevolkingsontwikkeling; migratieachtergrond en generatie

Migratieachtergrond Generatie Perioden Bevolking op 1 januari (aantal) Bevolkingsgroei Bevolkingsgroei (aantal) Bevolkingsgroei Bevolkingsgroei, relatief (%) Levendgeborenen (aantal) Overledenen (aantal) Immigratie (aantal) Emigratie Emigratie exclusief administratieve c... (aantal) Bevolking op 31 december (aantal)
Totaal Totaal 1996 15.493.889 73.218 0,5 189.521 137.561 108.749 65.325 15.567.107
Totaal Totaal 2010 16.574.989 80.810 0,5 184.397 136.058 154.432 91.450 16.655.799
Totaal Totaal 2015 16.900.726 78.394 0,5 170.510 147.134 204.615 126.884 16.979.120
Totaal Totaal 2018 17.181.084 101.079 0,6 168.525 153.363 243.737 134.797 17.282.163
Totaal Totaal 2019 17.282.163 125.422 0,7 169.680 151.885 269.064 139.156 17.407.585
Totaal 1e generatie migratieachtergrond 1996 1.284.106 26.599 2,1 545 8.788 84.567 28.333 1.310.705
Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2010 1.699.751 35.466 2,1 313 9.298 123.699 52.339 1.735.217
Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2015 1.860.977 59.900 3,2 385 10.757 172.505 81.309 1.920.877
Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2018 2.079.329 82.355 4,0 404 11.622 208.582 93.744 2.161.684
Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2019 2.161.684 100.572 4,7 379 12.162 233.492 100.221 2.262.256
Totaal 2e generatie migratieachtergrond 1996 1.214.609 28.975 2,4 37.053 5.072 4.563 8.007 1.243.584
Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2010 1.659.852 31.950 1,9 44.999 6.627 7.698 12.378 1.691.802
Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2015 1.804.344 27.070 1,5 43.687 7.945 8.632 16.390 1.831.414
Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2018 1.892.530 31.924 1,7 45.111 8.617 9.752 13.809 1.924.454
Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2019 1.924.454 33.995 1,8 46.271 8.782 9.940 13.042 1.958.449
Nederlandse achtergrond Totaal 1996 12.995.174 17.644 0,1 151.923 123.701 19.619 28.985 13.012.818
Nederlandse achtergrond Totaal 2010 13.215.386 13.394 0,1 139.085 120.133 23.035 26.733 13.228.780
Nederlandse achtergrond Totaal 2015 13.235.405 -8.576 -0,1 126.438 128.432 23.478 29.185 13.226.829
Nederlandse achtergrond Totaal 2018 13.209.225 -13.200 -0,1 123.010 133.124 25.403 27.244 13.196.025
Nederlandse achtergrond Totaal 2019 13.196.025 -9.145 -0,1 123.030 130.941 25.632 25.893 13.186.880
Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 1996
Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2010
Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2015
Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2018
Nederlandse achtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2019
Nederlandse achtergrond 2e generatie migratieachtergrond 1996
Nederlandse achtergrond 2e generatie migratieachtergrond 2010
Nederlandse achtergrond 2e generatie migratieachtergrond 2015
Nederlandse achtergrond 2e generatie migratieachtergrond 2018
Nederlandse achtergrond 2e generatie migratieachtergrond 2019
Met migratieachtergrond Totaal 1996 2.498.715 55.574 2,2 37.598 13.860 89.130 36.340 2.554.289
Met migratieachtergrond Totaal 2010 3.359.603 67.416 2,0 45.312 15.925 131.397 64.717 3.427.019
Met migratieachtergrond Totaal 2015 3.665.321 86.970 2,4 44.072 18.702 181.137 97.699 3.752.291
Met migratieachtergrond Totaal 2018 3.971.859 114.279 2,9 45.515 20.239 218.334 107.553 4.086.138
Met migratieachtergrond Totaal 2019 4.086.138 134.567 3,3 46.650 20.944 243.432 113.263 4.220.705
Met migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 1996 1.284.106 26.599 2,1 545 8.788 84.567 28.333 1.310.705
Met migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2010 1.699.751 35.466 2,1 313 9.298 123.699 52.339 1.735.217
Met migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2015 1.860.977 59.900 3,2 385 10.757 172.505 81.309 1.920.877
Met migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2018 2.079.329 82.355 4,0 404 11.622 208.582 93.744 2.161.684
Met migratieachtergrond 1e generatie migratieachtergrond 2019 2.161.684 100.572 4,7 379 12.162 233.492 100.221 2.262.256
Met migratieachtergrond 2e generatie migratieachtergrond 1996 1.214.609 28.975 2,4 37.053 5.072 4.563 8.007 1.243.584
Met migratieachtergrond 2e generatie migratieachtergrond 2010 1.659.852 31.950 1,9 44.999 6.627 7.698 12.378 1.691.802
Met migratieachtergrond 2e generatie migratieachtergrond 2015 1.804.344 27.070 1,5 43.687 7.945 8.632 16.390 1.831.414
Met migratieachtergrond 2e generatie migratieachtergrond 2018 1.892.530 31.924 1,7 45.111 8.617 9.752 13.809 1.924.454
Met migratieachtergrond 2e generatie migratieachtergrond 2019 1.924.454 33.995 1,8 46.271 8.782 9.940 13.042 1.958.449
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de bevolkingsontwikkeling van de inwoners in Nederland naar migratieachtergrond en generatie.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Bevolking op 1 januari (beginbevolking) naar migratieachtergrond en generatie;
- Bevolkingsgroei (totaal) naar migratieachtergrond en generatie;
- Levendgeborenen naar migratieachtergrond en generatie;
- Overledenen naar migratieachtergrond en generatie;
- Immigratie naar migratieachtergrond en generatie;
- Emigratie naar migratieachtergrond en generatie;
- Correcties naar migratieachtergrond en generatie;
- Bevolking op 31 december (eindbevolking) naar migratieachtergrond en generatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 2 oktober 2020:
Definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2021 worden de cijfers over 2020 in deze tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.
Bevolkingsgroei
De toe- of afname van de bevolking.

Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Bevolkingsgroei
Bevolkingsgroei, relatief
Bevolkingsgroei per honderd van de bevolking op 1 januari.
Levendgeborenen
Levendgeborene:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
De aantallen vermeld bij de eerstegeneratieallochtonen betreffen 'toevallig' in het buitenland geboren baby's. Ten minste één ouder stond op het moment van de geboorte ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Eerstegeneratieallochtoon:
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder.
Overledenen
Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.
Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Door de verbetering in het productieproces is het saldo overige correcties sterk verminderd vanaf 2010.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.
Emigratie
Vertrek van personen naar het buitenland.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Door de verbetering in het productieproces is het saldo overige correcties sterk verminderd vanaf 2010.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.
Emigratie exclusief administratieve c...
Emigratie exclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Men wordt uitgeschreven uit de gemeentelijke bevolkingsregisters als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt. Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland. Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit
uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente. Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het
buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Bevolking op 31 december
Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.