Economie groeit 1,3 procent in tweede kwartaal 2005

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2005 met 1,3 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. In het eerste kwartaal was de groei van het bruto binnenlands product (BBP) nog negatief. Per saldo komt de stijging van het BBP in de eerste helft van 2005 uit op 0,4 procent. In 2004 als geheel lag de groei op 1,7 procent.

Na correctie voor werkdag- en seizoeneffecten was het volume van het BBP in het tweede kwartaal 1,2 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2005. De opvallend hoge groei komt juist na de relatief grote daling in het eerste kwartaal van 2005.

Het volume van de uitvoer van goederen en diensten was in het tweede kwartaal 4,9 procent groter dan een jaar eerder. Dat is vrijwel gelijk aan de uitvoergroei in het eerste kwartaal. Een verschil is wel dat de export van in Nederland geproduceerde goederen in het tweede kwartaal duidelijk is aangetrokken. Toch blijft de groei van de export van buiten Nederland geproduceerde goederen (wederuitvoer) groter dan die van in Nederland geproduceerde goederen. De invoer groeide in het tweede kwartaal met 3,0 procent. De groei van de invoer kwam geheel voor rekening van de wederuitvoer.

In het tweede kwartaal van 2005 waren de investeringen in vaste activa 2,3 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2004. In het eerste kwartaal lieten de investeringen een daling zien. De stijging in het eerste kwartaal komt voor een belangrijk deel voor rekening van hogere investeringen in vooral woningen en ook in bedrijfsgebouwen. De stijging van deze bouwinvesteringen komt deels door een groter aantal gewerkte uren. Ook in zakenauto’s en vooral in computers is fors meer geïnvesteerd.

In het tweede kwartaal lagen de consumptieve bestedingen door huishoudens 0,5 procent onder het niveau van een jaar eerder. Vooral aan duurzame consumptiegoederen als personenauto’s, meubelen en andere woninginrichting gaven de Nederlandse consumenten minder uit. Ook het volume van de overheidsconsumptie was in het tweede kwartaal 0,5 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2004. De overheid gaf minder uit aan openbaar bestuur en veiligheid. De reële uitgaven voor zorg en welzijn namen nog wel toe, maar veel minder dan in de afgelopen jaren.

Middelen en bestedingen (volume)

Middelen en bestedingen (volume)