Huishoudelijk afval neemt weer toe

De hoeveelheid huishoudelijk afval is gestegen van 8,9 miljard kg in 2003 tot 9,1 miljard kg in 2004. De afname van de hoeveelheid huishoudelijk afval in 2003, blijkt van korte duur. Per hoofd van de bevolking steeg de hoeveelheid afval van 549 kg in 2003 tot 561 kg in 2004. Daarmee ligt de hoeveelheid afval per inwoner weer op het niveau van 2001 en 2002.

Ingezameld huishoudelijk afval naar afvalscheiding

GFT de grootste stroom gescheiden afval

Steeds méér afvalwordt gescheiden aangeboden. In 2004 is bijna de helft van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld. Van dit gescheiden ingezamelde afval is groente-, fruit- en tuinafval (GFT) de grootste stroom. In 2004 is iets meer dan 1,4 miljard kg GFT-afval apart ingezameld, 6 procent meer dan in 2003. In 2004 is 1,0 miljard kg papierafval gescheiden ingezameld. De inzameling van oud-papier is iets hoger dan in 2003. De dalende trend in de hoeveelheid GFT-afval en oud-papier van de laatste jaren lijkt hiermee voorbij.

Per inwoner meer afval in landelijke gebieden

In de landelijke gemeenten wordt per inwoner 625 kg afval ingezameld. In de grootste steden ligt die hoeveelheid met 491 kg beduidend lager. Het scheiden van afvalis meer een dorpse dan een stadse aangelegenheid. In de (zeer) stedelijke gebieden wordt ongeveer eenderde deel van het afval gescheiden ingezameld. Dit is in de sterk landelijke gebieden bijna 60 procent.

Huishoudelijk afval naar stedelijkheid, 2004

Door het beter scheiden van afval is ook het aanbod van gemengd huishoudelijk restafval per inwoner in de landelijke gebieden kleiner dan in de grote steden.

Cees van Beusekom