Groei werkloosheid onder allochtonen zwakt af

De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen is in 2004 gestegen naar 16 procent. In 2003 was de werkloosheid nog ruim 14 procent. Toch zwakt de groei van de werkloosheid onder allochtonen inmiddels af. Onder autochtonen groeide de werkloosheid in van 4,2 procent in 2003 naar 5,2 procent in 2004. Sinds 1997 is de werkloosheid niet meer zo hoog geweest. Vooral onder Marokkanen is de werkloosheid sterk toegenomen.

Werkloosheid 15–64-jarigen naar herkomstgroepering

Werkloosheid 15–64-jarigen naar herkomstgroepering

Sterke groei werkloosheid onder Marokkanen

Niet-westerse allochtonen zijn gemiddeld driemaal zo vaak werkloos als autochtonen. De werkloosheid nam in 2004 niet onder alle groepen niet-westerse allochtonen even sterk toe. Onder Marokkanen is de werkloosheid sinds 2001 meer dan verdubbeld. Bij alle andere groepen niet-westerse allochtonen is de werkloosheid sinds 2001 veel minder sterk gestegen. Doordat Marokkanen de enige groep zijn van wie de werkloosheid sterk blijft stijgen, is de werkloosheid van Marokkanen in 2004 het hoogst van alle allochtonen.

Werkloosheid onder niet-westerse allochtonen (15–64 jaar)

Werkloosheid onder niet-westerse allochtonen (15–64 jaar)

Relatief laag is de werkloosheid onder Surinamers. Bijna 12 procent zit in 2004 zonder werk. Toch is de werkloosheid onder Surinamers nog altijd tweemaal zo hoog als gemiddeld.

Verschillen onder jongeren minder groot

Jongeren (15–24 jaar) zijn vaker werkloos dan gemiddeld. De verschillen in werkloosheid tussen allochtone en autochtone jongeren zijn evenwel minder groot dan onder oudere personen. In 2004 zijn Marokkaanse jongeren tweemaal zo vaak werkloos als autochtone jongeren. Alle Marokkanen (15–64 jaar) zijn echter viermaal vaker werkloos dan alle autochtonen. Ook onder Arubanen, Antillianen en Turken zijn de werkloosheidsverschillen onder jongeren minder groot.

Werkloosheid 15–64-jarigen naar herkomst en leeftijd

Werkloosheid 15–64-jarigen naar herkomst en leeftijd

Ingrid Beckers

Bron: StatLine