Eerste hittedoden in juni

De eerste zomerse dagen van dit jaar, in de tweede week van juni, hebben geleid tot een bovengemiddeld aantal sterfgevallen. In de periode van 7-13 juni lag het aantal sterfgevallen in Nederland 160 boven het weekgemiddelde zoals berekend over de voorgaande drie weken.

Vooral 65-plussers

De extra sterfte als gevolg van de warmte lijkt zich vooral te hebben voorgedaan onder 65-plussers. Het aantal overledenen in de leeftijdsgroepen 65-79 jaar en 80 jaar of ouder was in de tweede week van juni telkens circa 90 hoger dan gemiddeld in de voorgaande drie weken. Onder personen jonger dan 65 jaar was het aantal overledenen in deze periode iets lager dan in de voorgaande weken.

Sterfte per week en maximum dagtemperatuur, 2004

Sterfte per week en maximum dagtemperatuur, 2004

Relatie tussen hoge temperatuur en extra sterfte

Uit eerder onderzoek is gebleken dat bij een gemiddelde dagtemperatuur van 16,5 oC de sterfte die met temperatuur verband houdt het laagst is. Het wekelijkse aantal overledenen hangt dus samen met de hoogte van de temperatuur.

Uit CBS-onderzoek blijkt dat een stijging van de temperatuur met één graad leidt tot 25 à 35 meer overledenen per week. Op basis van de in dit onderzoek aangetoonde relatie zou het aantal hittedoden in de tweede week van juni naar schatting tussen 95 en 130 personen hebben bedragen.

Dat de extra sterfte zoals berekend op basis van het weekgemiddelde (160) boven de geschatte hittesterfte (95-130) ligt, hangt mogelijk samen met een grotere kwetsbaarheid van personen met een zwakke gezondheid tijdens de eerste warme periode van het jaar.

Joop Garssen en Carel Harmsen