Consument ook in april terughoudend

Het volume van de binnenlandse consumptie door huishoudens in april 2004 was vrijwel gelijk aan dat van een jaar eerder. De aprilmaanden verschillen echter in de samenstelling van de koopdagen. Hiervoor gecorrigeerd was het consumptievolume in april dit jaar 0,5 procent kleiner dan in april 2003. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Consumptie goederen lager

Gecorrigeerd voor het koopdagenpatroon was het volume van de consumptie van goederen in april van dit jaar 2,2 procent kleiner dan in april 2003. Bij de consumptie van voedings- en genotmiddelen bedroeg de volumedaling bijna 2 procent. Het volume van de bestedingen aan duurzame goederen was in april van dit jaar 3,5 procent kleiner dan in april 2003. Duurzame goederen zijn bijvoorbeeld kleding, schoenen, meubels en auto’s.

Consumptie diensten hoger

Het verschil in de samenstelling van de koopdagen heeft vrijwel geen effect op de volumeontwikkeling van de consumptie van diensten. Het volume van de bestedingen aan diensten was in april dit jaar 1,0 procent groter dan in april 2003. De bestedingen van huishoudens aan zorgdiensten zijn in 2004 hoger door enkele belangrijke wijzigingen in de Ziekenfondswet en de AWBZ, maar ook zonder dit effect nam de consumptie van diensten toe.

Daling begin 2004 minder sterk

In 2003 deed zich voor het eerst na 1982 weer een volumedaling voor bij de consumptie door huishoudens. Vooral in de tweede helft van 2003 werd fors minder besteed. Ook in de eerste vier maanden van 2004 was het volume van de consumptie nog lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De daling is echter veel minder groot dan die in de tweede helft van 2003.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads