Doorlooptijd woningbouw vrijwel gelijk gebleven

Hoe lang duurt het voordat een nieuwbouwwoning na verlening van een bouwvergunning wordt opgeleverd? In 2003 duurde dat gemiddeld 20 maanden. In 1995 was dit nog 15 maanden.

Doorlooptijd woningbouw

Doorlooptijd woningbouw

Twee op drie woningen binnen twee jaar gereed

Toch zijn er, als de grens op twee jaar doorlooptijd wordt gelegd, in 2003 relatief meer woningen binnen die twee jaar gereedgekomen dan in 2002. In 2003 was bij 67 procent van de opgeleverde woningen de doorlooptijd korter dan twee jaar, tegen 65 procent in 2002. In 1995 was overigens 95 procent van de opgeleverde woningen binnen twee jaar gereed.

Het aandeel opgeleverde woningen met een doorlooptijd korter dan 12 maanden heeft zich ontwikkeld van 46 procent in 1995 naar 18 procent (2001), 20 procent (2002) en 24 procent in 2003.

De toegenomen bouwtijd heeft deels te maken met langere (bezwaar)procedures, waardoor er meer tijd verstrijkt tussen het verlenen van de vergunning en de start van de bouwwerkzaamheden. Daarnaast is ook de bouwtijd toegenomen en is er meer aandacht voor de utiliteitsbouw.

Doorlooptijd woningbouw korter dan twee jaar, naar projectgrootte

Doorlooptijd woningbouw korter dan twee jaar, naar projectgrootte

Afname vooral bij grotere projecten

Vooral bij de grotere projecten – 50 woningen of meer – is de doorlooptijd in 2003 ten opzichte van 2002 afgenomen. Bij kleinere projecten is de doorlooptijd daarentegen toegenomen. Waar het bouwproject één woning betrof, was de doorlooptijd in ruim driekwart van de gevallen korter dan twee jaar; in 2002 was 83 procent binnen twee jaar gereed.

Doorlooptijd in Flevoland het kortst

In Flevoland is 85 procent van de nieuwbouwwoningen in 2003 in korter dan twee jaar gebouwd. In Limburg en Zuid-Holland had maar 61 procent van het aantal woningen een doorlooptijd van minder dan twee jaar.

In Friesland heeft in 2003 37 procent van de opgeleverde woningen een doorlooptijd van minder dan één jaar. Gemiddeld voor Nederland geldt dit voor één op de vier woningen.

Doorlooptijd per provincie, 2003

Doorlooptijd per provincie, 2003

VINEX-gebieden

In 2003 werd 67 procent van de nieuwbouwwoningen in Nederland binnen twee jaar gerealiseerd. In de VINEX-stadsgebieden was dat 61 procent en in de BoN-gebieden 66 procent. In de niet-VINEX-gemeenten is de doorlooptijd van driekwart van het aantal gereedgekomen woningen korter dan 2 jaar.

Op de BON- en VINEX-locaties is in 2003 72 procent van de gereedgekomen woningen gebouwd.

Doorlooptijd woningbouw per VINEX-locatie, 2003

Doorlooptijd woningbouw per VINEX-locatie, 2003

Cees Steijn

Bron: Doorlooptijd woningbouw