Helft samenwoners heeft samenlevingscontract

Op 1 januari 2003 woonden ruim 700 duizend paren ongehuwd samen. Ruim de helft hiervan heeft een samenlevingscontract afgesloten. Sinds 1995 is het aantal paren dat samenwoont met 200 duizend gestegen.

Ongehuwd samenwonende paren

Ongehuwd samenwonende paren

Uitstellen

Relatief veel personen van 25 tot en met 29 jaar wonen ongehuwd samen. In 2003 bestond eenderde van deze leeftijdsgroep uit ongehuwde samenwoners. In 1995 was dat 10 procentpunt lager. Steeds meer jongeren onder de 24 jaar stellen het samenwonen uit, waardoor meer late twintigers samenwonen. Ook het uitstellen van trouwen van deze late twintigers is debet aan de toename van het aantal samenwoners.

Betrekkelijk weinig personen ouder dan 40 jaar woonden samen in 2003. Na verloop van tijd trouwen veel samenwonenden immers met elkaar. Ook was een groot deel van veertigplussers al getrouwd voor het samenwonen een gangbaar verschijnsel werd.

Ongehuwd samenwonende paren naar leeftijd, 2003

Ongehuwd samenwonende paren naar leeftijd, 2003

Officieel samenleven

In 2003 had ruim de helft van de ongehuwde samenwoners een samenlevingscontract. Een op de zes paren was van plan zo’n contract af te sluiten. Ook een op de zes paren was niet voornemens om hun relatie op een officiële wijze te bevestigen.

Vooral bij ongehuwd samenwonende paren waarvan de vrouw ouder is dan 50 jaar, is een samenlevingscontract populair. Zeven van de tien paren hebben hiervoor gekozen.

Ongehuwd samenwonende paren naar verbintenis, 2003

Ongehuwd samenwonende paren naar verbintenis, 2003

Trouwplannen

Jongeren beschouwen het samenwonen vaak als een soort ‘proefhuwelijk’. Bijna 80 procent van de jonge ongehuwde samenwoners verwacht in de toekomst te trouwen.

Van de ongehuwd samenwonende paren waarvan de vrouw 40 jaar of ouder is, verwacht echter slechts eenvijfde te trouwen. Velen trouwen niet omdat ze al een mislukte relatie achter de rug hebben.

Ongehuwd samenwonende paren naar voornemen om te trouwen, 2003

Ongehuwd samenwonende paren naar voornemen om te trouwen, 2003

Arie de Graaf

Bron: StatLine