Minder huwelijken in 2003

In 2003 zijn er 82,6 duizend huwelijken in Nederland gesloten, ruim 3 duizend minder dan een jaar eerder.

Het aantal homohuwelijken vormt slechts een klein deel van het totaal. In 2003 zijn 1,5 duizend paren van hetzelfde geslacht getrouwd. In 2002 waren dit er 1,8 duizend.

Aantal huwelijken

Aantal huwelijken

Het aantal huwelijken in 2003 steekt schril af bij de meer dan 120 duizend huwelijken die begin jaren zeventig jaarlijks werden gesloten. Sindsdien is ongehuwd samenwonen bij veel mensen in trek gekomen en het huwelijk in populariteit gedaald.

Huwelijkssluiting per maand

Huwelijkssluiting per maand

Vooral in de zomer

Er wordt vooral in de zomer getrouwd. Favoriete huwelijksmaanden zijn mei, juni, augustus en september.

In de wintermaanden valt het aantal huwelijken met bijna tweederde terug. Zo trouwden in december 2003 minder dan 4 duizend paren tegenover 11 duizend in juni.

Huwende mannen en vrouwen

Huwende mannen en vrouwen

Meer mannen dan vrouwen

Het aantal huwende mannen ligt wat hoger dan het aantal huwende vrouwen. Dit komt doordat niet altijd beide huwelijkspartners zijn ingeschreven in het bevolkingsregister. Mannen trouwen vaker met een buitenlandse bruid  dan dat vrouwen met een buitenlandse partner trouwen.

Percentage hertrouwende mannen en vrouwen

Percentage hertrouwende mannen en vrouwen

Hertrouw

Een op de vijf huwenden is al eerder getrouwd geweest. Het aantal hertrouwers is de afgelopen tijd gestegen. Voor mannen ligt het percentage hertrouwenden hoger dan voor vrouwen.

Ron Tas

Bron: StatLine