Helft moeders ouder dan vijftig

In Nederland zijn 4,2 miljoen moeders. De helft van deze moeders is ouder dan vijftig jaar. Velen van hen zijn inmiddels ook grootmoeder of overgrootmoeder. Er zijn maar relatief weinig jonge moeders. Niet meer dan 5 procent van alle moeders in Nederland is jonger dan dertig jaar, 45 procent is tussen de dertig en vijftig jaar.

Aantal moeders naar leeftijd, 1 januari 2002

Ruim de helft van de moeders heeft nog thuiswonende kinderen. Zo’n 350 duizend van die moeders staan er als ouder alleen voor. Ruim 2 miljoen moeders leven samen met partner en kinderen. Hiervan zijn 200 duizend moeders niet getrouwd met hun partner. Circa 1,9 miljoen moeders bevinden zich in de levensfase waarin de kinderen uit huis zijn.

Moeders met thuiswonende kinderen, 1 januari 2002

Voor het eerst moeder

Jaarlijks worden ongeveer 90 duizend vrouwen voor het eerst moeder. Hun gemiddelde leeftijd is 29 jaar. Midden jaren zeventig waren vrouwen die voor het eerst moeder werden gemiddeld 25 jaar oud. Slechts een op de vijftig vrouwen was in die periode 35 jaar of ouder toen ze voor het eerst moeder werden. Momenteel is dat een op de acht vrouwen.

Eerste kind naar leeftijd moeder

Lang uitstellen

Tien jaar geleden werden Nederlandse vrouwen later moeder dan vrouwen in andere landen van de Europese Unie. Tegenwoordig wachten vrouwen in Griekenland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk echter ook lang voordat ze kinderen krijgen. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in deze landen hun eerste kind krijgen, ligt momenteel zelfs enkele maanden hoger dan in Nederland. Gemiddeld genomen zijn vrouwen in de EU tegenwoordig hun zevenentwintigste verjaardag gepasseerd als ze moeder worden.

Jonge moeders

Ook al stellen vrouwen in het Verenigd Koninkrijk het moederschap lange tijd uit, toch is dit ook het land waar vrouwen het vaakst al vóór hun twintigste een kind krijgen. Per duizend meisjes van 15-19 jaar krijgen er jaarlijks 30 een kind. In Nederland worden 7 van de duizend meisjes in deze leeftijdscategorie moeder. Dit is het kleinste aantal in Europa.

Jan Latten, Helma Schapendonk