Getrouwd maar nog niet bij elkaar

Niet alle stellen die in het huwelijk treden gaan al meteen samenleven. Bij een deel van de huwelijken woont een van de partners nog in het buitenland of ergens anders in Nederland. Vooral bij Marokkaanse en Turkse huwelijken komt dit vaak voor. Het verschijnel doet zich bij autochtonen nauwelijks voor.

Gehuwde allochtonen die niet samenwonen, 1 januari 2001

Veel Marokkanen en Turken gaan pas later samenwonen

De helft van de gehuwde Marokkanen woont in het eerste jaar na het huwelijk nog niet samen met zijn of haar partner. Voor gehuwde Turken geldt dit voor vier van de tien. Onder Surinamers en Antillianen en Arubanen ligt dit aandeel veel lager.

Naarmate het huwelijk langer geleden gesloten is, stijgt het aandeel dat samenwoont snel. Vijf jaar na het huwelijk is het aandeel dat niet samenwoont zowel onder Marokkanen als onder Turken nog maar zes procent. Onder Surinamers en Antillianen en Arubanen ligt het wat hoger.

Ook Aziatische gehuwden vaak niet meteen bij elkaar

Van recent gehuwden uit een aantal Aziatische landen zoals Pakistan, Afghanistan en Irak woont een derde niet bij hun partner. Opvallend is dat bij een aantal herkomstlanden het aandeel dat niet samenwoont na vier of vijf jaar weer toeneemt. Dit patroon is zichtbaar bij Irak, Somalië en Ghana.

Gehuwde die niet samenwonen naar enkele niet-westerse herkomstlanden, 1 januari 2001

Bij gehuwden uit EU weinig uitstel van samenwonen

Dan is er nog een groep landen waarbij het aandeel recent gehuwden dat niet samenwoont minder dan vijf procent is. De meeste landen van de Europese Unie vallen in deze groep, maar ook de landen waar buitenlandse huwelijkspartners van Nederlandse mannen vandaan komen. Onder autochtonen is het aandeel recent gehuwden dat niet met de partner samenwoont gemiddeld minder dan twee procent.

Carl Harmsen

Bron: StatLine